A+ A A-

Цивільний захист

 • Опубликовано 16.11.2020 20:52

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Одеської області

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

керівникам  загальноосвітніх  навчальних закладів   об’єднаних територіальних громад

щодо 

      оформлення інформаційно-довідкового

куточку  з питань цивільного захисту 

 

         у  загальноосвітніх навчальних закладах 

 

 

 

 

 

 

 

        Рекомендовано  педагогічною радою НМЦ ЦЗ та БЖД Одеської області Протокол №  1  від  09.02.2018

 

Укладачі:

Васильченко С.Б., завідувач обласного методичного кабінету навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області

Сєргєй І.В., методист обласного методичного кабінету навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області

Рецензенти: 

Семків І.В., заступник директора департаменту – начальник управління цивільного захисту Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної адміністрації

Галак А.В., полковник служби цивільного захисту, начальник управління організації заходів цивільного захисту Головного управління

ДСНС України в Одеській області 

 

 

 

Методичні рекомендації розроблені для керівників та педагогічних  працівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо питань цивільного захисту для отримання учасниками навчально-виховного процесу інформації та відомостей про конкретні дії у надзвичайних ситуаціях з урахуванням особливостей розташування навчального закладу та можливих надзвичайних ситуацій та небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації на території, де розташований заклад.

 

Створення інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту в навчальних закладах регламентовано Кодексом цивільного захисту:

- стаття 40 п. 3 «Для отримання працівниками відомостей про конкретні дії у надзвичайних ситуаціях є обов’язковим  з урахуванням особливостей виробничої діяльності суб’єкта господарювання у кожному суб’єкті господарювання обладнується інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту» 

- стаття 41 «Формування культури безпеки життєдіяльності населення.

Навчання учнів, студентів та дітей дошкільного віку»  та постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 «Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях». 

Згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту України, наявність інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту є обов’язковою для всіх підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

Інформаційно-довідкові куточки з питань цивільного захисту створюються з метою доступного доведення до певної категорії населення (території) необхідної інформації з питань цивільного захисту та повідомлень, розроблених відповідно до особливостей місцевих умов та ймовірних надзвичайних ситуацій місцевого значення, небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації.

Конкретних  стандартів (вимог) щодо оформлення інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту немає, тому обласним методичним кабінетом навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Одеської області розроблені рекомендації щодо оформлення таких куточків у навчальних закладах.

Інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту є частиною приміщення загального користування, його необхідно розміщувати в холі, коридорі, вестибюлі навчального закладу, де зазвичай, перебуває найбільше учасників навчально-виховного процесу та відвідувачів закладу.

Інформаційно-довідковий куточок обладнується в кожному окремо розташованому приміщенні навчального закладу (якщо є, наприклад, декілька корпусів) та повинен  відповідати наявним можливостям та ресурсам навчального закладу з протидії надзвичайним ситуаціям, небезпечним факторам, що передбачені об’єктовим планом  реагування на надзвичайні ситуації.

Інформаційно-довідковий куточок складається зі стендів (планшетів) з тематично оформленими планшетами.

Інформаційно-довідкові куточки (стенди)  поділяються  на:

-         інформаційно-довідкові куточки (стенди) з постійною інформацією

-         інформаційно-довідкові куточки (стенди) зі змінною інформацією

-         інформаційно-довідкові куточки (стенди) зі змішаною інформацією

  Інформаційно-довідкові куточки (стенди) з постійною інформацією

Інформаційно-довідкові куточки (стенди) з постійною інформацією - проста конструкція. Інформація на них наноситься в процесі навчання і не передбачає подальшої зміни.

Перевагою  куточків (стендів) цього типу є можливість нанесення на них схем, графіків, таблиць, малюнків і фотографій. Це дозволяє представляти інформацію на них в найбільш зручній для сприйняття і запам'ятовування формі.

Куточки (стенди) з постійною  інформацією застосовують, якщо навчальна інформація змінюється дуже рідко. Наприклад, це  може бути інформація  про протидію тероризму,  техніки безпеки, правила протипожежної безпеки, тощо. 

 

Інформаційно-довідкові куточки (стенди) зі змінною інформацією

Такі куточки (стенди) звичайно являють собою однотонне полотно з прозорими кишенями одного розміру.  Вони служать для розміщення друкованої інформації на аркушах відповідного формату. Їх кількість може варіюватися в широких межах і безпосередньо залежить від розміру стенду. За бажанням можна збільшити ширину кишені, щоб у ньому вміщалися не тільки окремі аркуші, але й брошури (книги, посібники, методичні рекомендації, пам’ятки та інше).

Перевага куточків (стендів) зі змінною інформацією - можливість швидкої заміни інформації. 

 

Інформаційно-довідкові куточки (стенди) зі змішаною інформацією

Найефективнішим у виконанні функцій за призначенням є інформаційнодовідкові куточки (стенди) зі змішаною інформацією. Такі стенди містять інформацію відповідно принципів оформлення наочності та  поєднують постійну інформацію зі змінною. Постійна інформація зазвичай розміщується в верхніх кишенях, а змінна - знизу.

При оформленні таких інформаційно-довідкових куточків (стендів) з питань цивільного захисту постійною інформацією може бути:

      - сигнали цивільного захисту (порядок оповіщення працівників) в разі виникнення аварії, катастрофи або стихійного лиха, алгоритм дій  учасників навчально-виховного процесу, персоналу  навчального закладу з отриманням таких сигналів або інформації;

      - витяг з паспорту ризику району, де розташований  навчальний заклад  фактори ймовірних загроз техногенного  характеру,  правила поведінки під час виникнення аварій та катастроф;

      - інформація про ймовірні загрози природного характеру (стихійні лиха) відповідно до пори року, наслідки яких можуть негативно впливати на життєдіяльність  учасників навчально-виховного процесу та працівників навчального закладу, рекомендації щодо засобів захисту від впливу небезпечних факторів ймовірних сезонних загроз природного характеру,  правила поведінки під час стихійного лиха;

      - дії диспетчера (чергового) у випадку загрози тероризму;

      - порядок проведення евакуації  дітей, педпрацівників, персоналу навчального закладу зі схемою розміщення та адресами збірних евакуаційних пунктів, рекомендації щодо готовності  колективу навчального закладу до проведення евакуаційних заходів;

      - надання домедичної допомоги потерпілим.

 

Змінною може бути така інформація:

- пам’ятка щодо порядку зв’язку з екстреними службами, які діють за скороченими телефонними номерами (101, 102, 103, 104 тощо) та комунальними аварійними службами допомоги працівникам;

- телефони екстрених служб: 

Оперативна аварійно-рятувальна служба

101

Поліція

102

Швидка медична допомога

103

Аварійна газова служба

104

Головне управління ДСНС України в Одеській області

65091, м. Одеса, вул. Прохорівська 6

Начальник чергової зміни (цілодобово)

(048)779-31-63

(048)779-31-01

(048)724-56-40

Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  Одеської обласної державної адміністрації

65003, м.Одеса, вул.Чорноморського козацтва, 66А     Черговий Департаменту

(048) 32-33-48

(0482)718-94-21

(048)718-93-65

(048)748-15-09 

 

- права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту (відповідно до законодавства);

- схема розміщення захисних споруд цивільного захисту (далі – захисні споруди), маршрути висування учасників навчально-виховного процесу, працівників до них, порядок отримання  засобів індивідуального захисту органів дихання;

- графік проведення консультацій з питань цивільного захисту; 

- списки формувань особового складу  навчального закладу;

- сезонні пам’ятки (рекомендації);

- алгоритми дій в надзвичайних ситуаціях різного походження.

 

Також тематичне наповнення інформаційно-довідкового куточку визначається з урахуванням заходів, передбачених планом реагування на надзвичайні ситуації навчального закладу та містить інформацію про наявні можливості навчального закладу з протидії небезпечним факторам, які ймовірні для місця їх розташування:

- схема організації формувань цивільного захисту навчального закладу, їх завдання та порядок дій при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт;

- перелік закріпленого обладнання, інструменту та майна, поіменні списки особового складу формувань з визначенням посад з цивільного захисту;

- розклад  занять та консультацій за програмами підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, та графік проведення об’єктових навчань, тренувань з цивільного захисту.

Запропоновані обласним методичним кабінетом НМЦ ЦЗ та БЖД Одеської області  поради  щодо оснащення інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту  в навчальних закладах  носять рекомендаційний характер. 

      

Навчально-методичний центр цивільного захисту та  безпеки життєдіяльності  Одеської області 65007, м.Одеса, вул. В. Арнаутська, 95, тел. (048) 722-90-91, 725-02-10

 

  

Література до використання 

 1. Кодекс цивільного захисту України
 2. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту» від 26.06.2013 р    № 443
 3. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» від 26.06.2013 року  № 444
 4. Постанова КМУ від 23.10.2013 року № 819 „Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту” 
 5. Постанова КМУ від  09.10.2013 року № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту»
 6. Постанова КМУ від 30.10.2013 року  № 841 «Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій».
 7. Наказ МОН України «Про затвердження  Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних       ситуаціях    (з       питань        безпеки       життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту  від 21.11.2016 р. №1400.

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ VEDA CAMP!

 • Опубликовано 24.05.2019 18:01

Впервые школа "Веда" устраивает летний лагерь для младшей (6-10 лет) и средней школы (11-14 лет)!

Мы подготовили массу интереснейших лекций, мастер-классов, экскурсий и разнообразных активностей. Остановились на образовательно-игровом варианте, т.к. искренне считаем, что знаний много не бывает! Как, в принципе, и игр! А когда это все в комплексе - ммм, просто  мечта!

Что мы предлагаем?

Три разные недели: неделя науки и искусства (синяя), неделя лидерства и эрудиции (красная) и неделя здоровья (зеленая). Каждая неделя самостоятельная и супер интересная!

На синей неделе (10.06 - 14.06) ваших чад ждут:

- невероятные научные опыты;

- увлекательные воркшопы;

- ораторское искусство;

- интересные экскурсии;

- творческие мастер-классы.

В конце недели каждому участнику смело можно будет вручать деловые очки и степень PhD (доктор наук)!

На красной неделе (17.06 - 21.06) мы будем погружаться в:

- экономические игры;

- психологические тесты;

- исторические викторины;

- интеллектуальные игры;

- занятия по этикету.

После этой недели вы просто не узнаете своего ребенка. Раскроем истинный потенциал каждого и покажем, где его можно реализовать!

Зеленая неделя (24.06 - 28.06) - это:

- уроки здорового образа жизни;

- спортивные игры;

- экопикники;

- черлидинг;

- экологические экскурсии.

Надышимся свежим воздухом и узнаем, как спасти нашу планету!

С детками будут работать наши лучшие специалисты и профессионалы своего дела - философы, культурологи, историки, биологи и прочие удивительные люди.

Мы покажем, что наука бывает увлекательной, лидерство - это серьезно и круто, а здоровый образ жизни - основа всего!?

Что по ценам?

Мы предлагаем очень гибкую систему тарифов: одна неделя на выбор обойдется вам в 3000 грн, если брать сразу две - 5000 грн., а все три недели стоят 7000 грн. Выгода очевидна 

В цену входит пребывание ребенка в лагере по будням с 10.00 до 17.30, все активности (экскурсии, мастер-классы и т.д.). Так же в сумму входит легкий ланч и полноценный обед - угощает нас кафе "ПочтаНапротив".

Сроки проведения лагеря - с 10 по 28 июня.

Место - школа "Веда" / Мечникова, 32а.

Регистрация по ссылке.  Мы свяжемся с вами!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQdvmo9MztqrXYybHj93SOZu6KzEEYR2KrTEsuZxfLqvaZmA/viewform

По всем вопросам обращаться по телефонам 0967192473 (Наталия), 0978844391 (Ольга).

Пояснение касательно КАРАНТИНА в связи с эпидемией кори для непривитых детей

 • Опубликовано 06.02.2019 11:39

В школе "Веда" введён карантин согласно Совместному Приказу ДОЗ ООДА,  ДОН ОДДА, ДУ "ООЛЦ МОЗ України" "Про заходи щодо попередження розповсюдження захворюваності на кір в дитячих (освітніх) навчальних закладах Одеської області" от 28.01.2019.

Согласно Приказу (скрины прикрепляются) директорам учебных заведений необходимо обеспечить выполнение алгоритма взаимодействия учебных заведений по решению вопроса посещения школы детьми, которые не получили профилактическую прививку согласно календарю прививок (как указано в пункте 2.1.) и, согласно ст.15 Закона Украины "Про захист населення від інфекційних захворювань", не допускать их к посещению образовательных учреждений во время эпидемии кори.

Сам алгоритм предполагает следующие действия: если нет прививки от кори, необходимо обратиться в ВКК (врачебно-консультационную комиссию) - это постоянно действующий орган медучреждения, в составе которого обязательно есть эпидемиолог. По результатам осмотра ребёнка ВКК оформит заключение о состоянии здоровья и выдаст решение о возможности посещения учебного заведения. Если ВКК приняла решение о невозможности посещения учебного заведения, дальнейшая форма получения образования избирается индивидуально местным органом управления образования.

  

 

ВНИМАНИЕ! КОРЬ!

 • Опубликовано 30.01.2019 10:19

ВНИМАНИЕ! Согласно распоряжению Одесской областной гос.администрации с сегодняшнего дня (30.01) в школе "Веда" объявлен карантин в связи с эпидемией кори!

Руководство школы временно переводит непривитых детей на дистанционную форму обучения (до особых распоряжений).

Домашнее задание можно узнать у классных руководителей или на нашем сайте в разделе Дистанционное.

Берегите себя и будьте здоровы!

 

Здравствуй, школа!

 • Опубликовано 03.09.2018 13:10

С чего начинается школа? - С улыбки на школьном дворе!

В этом году в стенах нашей школы улыбок было столько, что можно было осветить целый город в самую темную ночь! А всё потому, что школа "Веда" с радостью встречала своих любимых учеников, проведя торжественную линейку с приветственной речью, добрыми напутствиями, танцами и первым звонком.

После линейки праздничная атмосфера перекочевала в классы, где классные руководительницы ещё раз поздравили своих учеников с началом учебного года, поведали им о планах на предстоящий год и настроили на рабочую атмосферу. А новые ученики, впервые оказавшиеся в стенах учебного заведения, знакомились со своей новой учительницей и новыми друзьями, с которыми будут идти рука об руку многие годы.

Завершением праздника стало увлекательное шоу от Музея интересной науки!

Горящая рука? - Запросто! В руках волшебника-учёного всё возможно. А наши ученики с энтузиазмом и огромным увлечением принимали участие во всех предлагаемых экспериментах. Бесстрашие и любопытство - наше всё!

Вот такое яркое, весёлое и улыбчивое выдалось начало года! С таким настроем только вперёд - покорять вершины Знания и получать удовольствие от каждой секунды, проведённой в школе "Веда"!

 

С праздником последнего звонка 2018!

 • Опубликовано 01.06.2018 20:04

Торжественную линейку по случаю празднования Последнего звонка в школе «Веда» открыли ученики 7 класса - ребята исполнили танец цветов. Директор школы тепло приветствовала учеников, педагогов и родителей, поздравив всех с окончанием учебного года. Самые старательные и активные ученики были награждены похвальными листами и грамотами за высокие успехи в учебе, а также дипломами и сертификатами за победу и участие во Всеукраинской игре «Подсолнух» и Международном математическом конкурсе «Кенгуру».
В центре внимания на празднике были , конечно же, выпускники. 
Школа провожала своих учеников во взрослую, самостоятельную жизнь: на сцене звучали тёплые напутственные слова учителей, стихи, песни, кружили в танце пары, исполнялись энергичные флешмобы. Поздравить своих детей и выразить благодарность школе поспешили и родители выпускников. Они разделили со своими детьми традиционный каравай и, наконец, в небо под звуки песни взлетело облако красочных воздушных шаров. 
Праздник Последнего звонка навсегда останется для ребят светлым и радостным воспоминанием о годах, проведенных в родной школе с любимыми учителями. Одна латинская пословица гласит, что учиться надо не для школы, а для жизни. Лучше не скажешь. Выпускников ждет нелегкая, но увлекательная жизнь. 
В добрый путь, выпускники! А всем остальным ребятам, которые вновь придут 1-ого сентября – отличных каникул!

      

Экскурсия в музей Западного и Восточного искусства

 • Опубликовано 15.03.2018 18:49

15.03.18 9-й класс посетил музей Западного и Восточного искусства. На экскурсии ученики ознакомились с образцами западноевропейского изобразительного искусства XVXIX веков, в том числе таких выдающихся европейских художников как Микеланджело, Франц Хальц, Караваджо.

В гостях у библиотеки им. И. Франко...

 • Опубликовано 07.03.2018 15:42

Канун 8 Марта... Мы в гостях у библиотеки им. И. Франко, где проходит презентация Альманаха литературного конкурса. В сборник вошли стихотворения одесских поэтов и писателей, победивших в конкурсе. В зале многолюдно, здесь собрались представители городских библиотек, авторы произведений, чьи стихотворения мы сегодня читаем. Авторам приятно! И нам приятно познакомиться с творчеством одесских поэтов!Растем читающими!И еще очень приятно, что наш учитель биологии Владимир Немерцалов- один из победителей этого конкурса. Сегодня он читает свое стихотворение "Овидий". Поздравляем с победой!

Новогодний утренник 2017!

 • Опубликовано 28.12.2017 19:08

Новый год и Рождество - дни ожидания сказочных чудес. Но ведь чудеса можно творить и своими руками!

Настоящее чудо в канун  предстоящих праздников сотворили ученики школы «Веда» вместе с завучем  школы Ириной Александровной. Сказка «Золушка», которую поставили ребята, получилась очень праздничной,  легкой и атмосферной. Яркие костюмы, незабываемые образы , динамичность действия, праздничный антураж и видео сопровождение словно бы окунули гостей школы и всех ребят в настоящее праздничное действо. Было место и новогодним стихам, и рождественским песням, танцам и играм.  

Надолго запомнятся всем и образы  традиционных героев праздника – Деда Мороза и Снегурочки. Эти роли уже несколько лет достаются старшеклассникам – Маше и Саше. Дед Мороз, хоть и в настоящем дедморозовском костюме, выглядел очень юным , задорным и современным – подзадоривал игроков, подбадривал малышей , шутил и веселил зрителей. Всех ребят одарил сладкими подарками и призами за участие в конкурсах.

Легкое и непринужденное завершение семестра  - приятное событие перед предстоящими каникулами. А каникулы обещают стать такими же яркими и незабываемыми – с настоящим снегом, лыжами, и зимними развлечениями.

 

 

 

С днем рождения, школа!

 • Опубликовано 01.12.2017 22:17

Как отметить день рождение весело и интересно? Тем более, если это День рождения школы! Очень просто! Первый в своей истории квест провела школа "Веда", отметив таким образом свой 23-ий День рождения. На полтора часа школьные кабинеты превратились в тематические станции, где наши путешественники в страну знаний разгадывали сложные и не очень, шуточные и занимательные задания в пяти категориях: "Литература и история", "Физика и математика", "Химия и биология", "Лингвистика". Отдельным блоком были выделены задания на общую эрудицию и сообразительность.

Ребята показали хорошие результаты и слаженную работу. Отлично проявила себя команда 5-ого класса, заняв первое место. Второе место разделили 6-ой и 7-ой классы, соответственно 8-ой и 9-ый вышли на третье.

После такой напряженной интеллектуальной деятельности можно и развлечься. Лучший в городе фокусник уже ждёт! А фокусы любят все - и взрослые, и дети. Часовая программа пролетела на одном дыхании. 

Пора выносить именинный торт! День рождения удался на славу, оставив массу позитивных эмоций и приятное послевкусие!

 

  

Литературный творческий вечер!

 • Опубликовано 27.10.2017 16:00

За окном ветрено и холодно, а в школе тепло и по-домашнему уютно. Сегодня мы собрались на литературные чтения. Звучат стихотворения одесских писателей - Анатолия Валевского, Галины Верд, Светланы Непомнящей, Анатолия гер Шенкера, Феликса Комарова, Андрея Королевича, Романа Чудновского, Евгения Голубенко, Елены Рышковой. Все они посвящены прекрасной поре года - осени. Настроение у нас лирическое. А когда на душе тепло, всегда хочется петь. Вот и наши ребята, взяв в руки гитару, исполнили для всех известные бардовские композиции... Изюминкой вечера стали стихотворения, написанные нашими учителями -Владимиром Немерцаловым, Анной Труш, Анастасией Смолинской...

Расходиться не хочется.... Но ведь завтра начинаются каникулы!!!

Посещение Музея кукол и игрушек

 • Опубликовано 25.10.2017 12:07

Недавно ученики нашей школы посетили Музей кукол и игрушек, в котором проходила выставка «Одесса многонациональная». Ребята познакомились с работами одесских мастеров-кукольников и даже поучаствовали в занимательных мастер-классах, в результате чего каждый унёс с собой игрушку, изготовленную собственными руками!

 

 

внеплановый урок по пожарной безопасности

 • Опубликовано 23.09.2017 17:32

21 сентября в школе "Веда" прошёл внеплановый урок по пожарной безопасности, на котором были обсуждены причины и последствия пожаров, а также проведена подготовительная работа по плановой учебной эвакуации.

 

1 сентября 2017!

 • Опубликовано 03.09.2017 19:47

По традиции 1 сентября в школе "Веда" прошла торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. В проведении мероприятия активно участвовали ученики всех классов. Будущие выпускники 11 класса удостоились чести дать звонок на первый урок. После линейки ученики отправились на урок, проведённый по теме "Украина и Европа".

Праздничный день завершился яркой и познавательной экскурсией в Экопарк Овидиопольского района.

 

 

 

Отдых в лагере города Кременец!

 • Опубликовано 24.06.2017 09:00

Наши ребята с 13 по 23 июня отдыхали в оздоровительном лагере города Кременец, а также посещали интересные и познавательные экскурсии по городам Тернопольской области. Отдых удался на славу!

Последний звонок 2017!

 • Опубликовано 30.05.2017 16:35

30 мая в школе «Веда» прозвучал Последний звонок. В проведении праздника принимали активное участие все ученики школы, но больше всего постарались выпускники 9 и 11 классов. Ребята пели, танцевали и благодарили каждого учителя и сотрудника школы за труд, терпение и любовь. По традиции на линейке подводились итоги учебного года 2016-2017 и награждались похвальными грамотами самые успешные ученики школы, а также вручались дипломы и сертификаты за победу и участие во всеукраинских и международных играх «Соняшник», «Кенгуру», «Левеня», «Puzzle». 

 

Фестиваль Европейских Стран ко Дню Европы

 • Опубликовано 29.04.2017 06:49

27 апреля ко Дню Европы в школе был проведён фестиваль Европейских Стран, где каждый класс представлял проект выбранной европейской страны. В этом проекте необходимо было освятить следующие разделы:

     1) История и география;

     2) Культура;

     3) Современность.

Проекты были представлены на суд жюри, которое оценивало каждый проект по следующим критериям:

1. Информативность; 2. Яркость и зрелищность; 3. Оригинальность.

5 класс - Словакию, 6 класс- Италию, 7 класс- Германию, 8 класс- Францию, 9 класс- Нидерланды, 10-11 классы- Ирландию.

28 апреля фестиваль завершился викториной "Страны Европы", посвящённой знанию культуры и истории европейских стран. На этом фестивале ребята узнали о существующем международном языке общения эсперанто. И каждый из участников фестиваля получил памятную открытку. 

Рейтинг участников фестиваля был определён по итогам результатов презентации проекта европейских стран. Были выбраны три самые сильные команды:

1-е место - 6 класс;

2-3-е место - 10-11/9 классы.

Второй день фестиваля был посвящён викторине. Сильнейшими учениками в этой викторине стали:

1-е место - Сергей Ряполов (ученик 9 кл.);

2-е место - Алекс Мельников (ученик 7 кл.);

Посещение Одесского музея западного и восточного искусства

 • Опубликовано 12.04.2017 18:17

Ученики школы "Веда" посетили Одесский музей западного и восточного искусства.

  

В экспозиции музея, нашему вниманию были представлены произведения западноевропейского искусства XV—XX вв., искусство стран востока и античное искусство.  В коллекции музея сохранились шедевры искусства разных культур и эпох. В фондах музея находятся около 10 000 экспонатов, часть из которых ученики смогли увидеть в залах музея.

Ученики посетили три следующих отдела музея:

 • Отдел западноевропейского искусства;
 • Отдел искусства стран востока;
 • Отдел античного искусства.

В каждом из отделов были представлены многочисленные экспонаты музея. Среди них были и самые ценные экспонаты:

 • «Святой Лука» Франса Хальса;
 • «Святой Матфей» Франса Хальса;
 • «Поцелуй Иуды» Караваджо.

Посещение музея им. Ф. П. Де-Волана Одесского порта

 • Опубликовано 12.04.2017 12:21

   

Ученики школы посетили музей Одесского порта имени Ф.П. Де Волана, который обосновался в одном из старинных зданий на Ланжероновском спуске. 

В данный момент экспозиция музея, в котором побывали наши ученики, состоит из 5 залов, общей площадью 490 кв. метров. В музее мы смогли увидеть редчайшие археологические находки, схемы, карты, старинные гравюры, рассказывающие о жизни, быте, культуре народов, населявших Северное Причерноморье в эпоху античности и в более поздние периоды, о многогранной истории края, об основании и развитии Одессы.

Так же, нам были продемонстрированы и все найденные в архивах России уникальные планы Де-Волана по строительству и развитию порта, Одессы и других городов Украины.

Урок биологии на тему "Растения-хищники"

 • Опубликовано 20.02.2017 10:12

Интересное событие произошло в нашей школе. Хозяйка коллекции плотоядных растений и руководитель эколого-просветительского отдела Одесского зоопарка Фонтовая Ксения, привезла коллекцию растений-хищников на уроки биологии  6 и 7 классов (учитель Немерцалов Владимир Владимирович). Ребята с большим интересом изучали такие редкие растения. Вы можете посмотреть видео "Растения-хищники", которое было снято на уроке.

День Святого Валентина!

 • Опубликовано 15.02.2017 12:27

14 февраля в нашей школе прошёл познавательный урок-праздник, подготовленный учителями английского языка Писанчиной Жанной Александровной и Трясциной Ириной Александровной, посвящённый Дню Святого Валентина. Ученики 5-11 классов рассказывали существующие легенды о Святом Валентине, о его жизни и миссии на английском языке. Читали стихи, посвящённые Святому Валентину. Ребята подобрали много интересных фактов о традициях этого праздника. Завершился праздник в нашей школе весёлыми шутками и поздравлениями от Купидона.

   

Новогодний утренник!

 • Опубликовано 29.12.2016 20:59

26 декабря, мы провели наш Новогодний утренник, в котором принимали участие ученики всех классов. Программа была подготовлена великолепно, слажено и выполнена на высшем уровне. Спасибо всем, кто смог разделить с нами это торжество.

Поздравляем всех с Наступающими праздниками! Пусть в Вашем сердце будет много света, тепла, добра и чистоты!

 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА "ВЕДА"!

 • Опубликовано 01.12.2016 11:34

Сегодня, 1-ого декабря 2016 года, нашей родной и любимой школе исполнилось 22 года. И мы все хотим поздравить её С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! Пожелаем ей процветания, благополучия, наилучших учеников, и много всего хорошего, светлого и прекрасного! Мы, ученики и весь коллектив, очень любим нашу школу!!! Улыбаюсь Так же, сегодня, у нас была "Школа Научных Чудес"! Было очень великолепное и занимательное шоу, в котором принимали участие и дети.

                 

Вы так же можете посмотреть видео "Эксперимент с яйцами", и видео "Эксперимент с воздушным шаром" с участием учеников школы и "Школы Научных Чудес".

С Наступающим, школа "Веда"!

 • Опубликовано 30.11.2016 14:07

01.12.2016 года наша любимая школа "Веда" будет праздновать своё День Рождение!  В этом году ей исполняется 22 года. В 14.30 в школе будет большой концерт, в котором примет участие "Школа Научных Чудес". 

Концерт, посвящённый памяти и творчеству Леонида Утёсова!

 • Опубликовано 26.11.2016 20:15

25 ноября 2016 года, в школе "Веда" прошел концерт, посвящённый памяти и творчеству Леонида Утёсова. При участии артистов Одесской филармонии в проведении этого концерта, мы как будто смогли полностью ощутить колорит и дух старых двориков Одессы. Так же, во время концерта,  прозвучали такие любимые произведения как "Сердце", "Случайный вальс", "Одессит Мишка", "Темная ночь", "Утомленные солнцем", "Скажите, девушки", "Пароход" и многие другие.

Большое количество своих песен Утёсов любил исполнять вместе со своей дочерью Эдит. Леонид Утёсов стал частью жизни, его голос помнят люди нескольких поколений. Тембр голоса, жизнерадостный ритм, оптимизм и мужественность лирики Утёсова и сегодня нельзя слушать без волнения. Утесов – знаменитый певец, чтец и актер, Народный артист СССР, организатор, руководитель и солист первого советского джазового коллектива — «Теа-джаз». Те, кто полюбил Утёсова однажды, любят его до сих пор верно и преданно. У него всегда было что сказать людям. Его искусство является примером человечности, жизнеутверждения и самоотдачи любимому делу.

Урок посвящённый дню памяти 75-летия трагических событий Бабьего Яра!

 • Опубликовано 07.10.2016 06:48

29 сентября 2016 года, в школе "Веда" прошёл урок, посвящённый дню памяти 75-летия трагических событий Бабьего Яра. Бабий Яр стал символом уничтожения евреев Европы во время Холокоста. Только за дни 29-30 сентября 1941 г. тут было расстреляно нацистами около 34 тысяч евреев. Несколько следующих лет в Бабьем Яру продолжались убийства десятков тысяч евреев, а также советских военнопленных, патриотов- украинских националистов, активистов коммунистической партии.

Трагедия Бабьего Яра и другие события Холокоста, массовые убийства, обесценивание человеческой жизни повлияли на общую атмосферу в украинском обществе, сказались на большинстве событий истории Украины. Стоит вспомнить, что из 6 миллионов европейских евреев, уничтоженных нацистами, около 1,5 миллиона были украинскими евреями. 

  

Всемирная выставка изобретений и искусства Леонардо Да Винчи

 • Опубликовано 29.09.2016 08:25

Ученики школы "Веда" посетили выставку творческого наследия итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи, которая находится в выставочном центре на Екатерининской, 27/1. Как известно, технические идеи мастера намного опередили время, и только сейчас можно по достоинству оценить его гениальность.

На выставке были представлены модели различных двигателей, сельскохозяйственных приспособлений, знаменитые крылья и прочие устройства и приспособления, дающие возможность оценить талант изобретателя. Отдельная часть экспозиции посвящена его картинам: можно увидеть репродукции Моны Лизы, Тайной вечери и Мадонны с младенцем.

Урок "С Украиной в сердце" (к 25-летию НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ)

 • Опубликовано 20.09.2016 08:39

Живи, Украина! Живи для красоты, для силы, для правды, для воли! (В. Сосюра)

Каждый человек всегда с огромной любовью и душевным трепетом вспоминает место, где он родился, где прошло его детство. Ту маленькую Родину, где живут его родные люди. И если сложить маленькие Родины каждого из нас- перед глазами появиться наше огромное государство- Украина!

Украина- это наша земля, родной край, наша страна с многовековой историей, живописной природой, очаровательной песней, и мудрыми талантливыми людьми. Это огромное европейское государство!!!

1 сентября

 • Опубликовано 20.09.2016 08:18

Это праздник, который всегда с нами: его отмечают школьники, учителя, студенты, преподаватели и те, кто когда-либо был причастен к процессу образования и обучения – то есть все. Вот и наша школа сегодня празднует. Всех с праздником!!!

Празднование 71 годовщины Дня Победы

 • Опубликовано 19.05.2016 06:18

10 мая 2016 года в нашей школе прошел урок памяти, посвященный 71 годовщине Великой Победы. В ходе мероприятия прозвучаи стихи и песни о Великой Отечественной войне в исполнении учеников 5-9 классов. На урок был приглашен очевидец военных событий в Одессе Гаузнер Михаил Яковлевич, который поделился с нашими учениками  впечатлениями о тех страшных событиях своего детства. Выступление гостя вызвало живой отклик в сердцах  наших ребят, и они поздравили его с праздником 9 мая и преподнесли цветы.