A+ A A-

Цивільний захист

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Одеської області

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

керівникам  загальноосвітніх  навчальних закладів   об’єднаних територіальних громад

щодо 

      оформлення інформаційно-довідкового

куточку  з питань цивільного захисту 

 

         у  загальноосвітніх навчальних закладах 

 

 

 

 

 

 

 

        Рекомендовано  педагогічною радою НМЦ ЦЗ та БЖД Одеської області Протокол №  1  від  09.02.2018

 

Укладачі:

Васильченко С.Б., завідувач обласного методичного кабінету навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області

Сєргєй І.В., методист обласного методичного кабінету навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області

Рецензенти: 

Семків І.В., заступник директора департаменту – начальник управління цивільного захисту Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної адміністрації

Галак А.В., полковник служби цивільного захисту, начальник управління організації заходів цивільного захисту Головного управління

ДСНС України в Одеській області 

 

 

 

Методичні рекомендації розроблені для керівників та педагогічних  працівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо питань цивільного захисту для отримання учасниками навчально-виховного процесу інформації та відомостей про конкретні дії у надзвичайних ситуаціях з урахуванням особливостей розташування навчального закладу та можливих надзвичайних ситуацій та небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації на території, де розташований заклад.

 

Створення інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту в навчальних закладах регламентовано Кодексом цивільного захисту:

- стаття 40 п. 3 «Для отримання працівниками відомостей про конкретні дії у надзвичайних ситуаціях є обов’язковим  з урахуванням особливостей виробничої діяльності суб’єкта господарювання у кожному суб’єкті господарювання обладнується інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту» 

- стаття 41 «Формування культури безпеки життєдіяльності населення.

Навчання учнів, студентів та дітей дошкільного віку»  та постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 «Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях». 

Згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту України, наявність інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту є обов’язковою для всіх підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

Інформаційно-довідкові куточки з питань цивільного захисту створюються з метою доступного доведення до певної категорії населення (території) необхідної інформації з питань цивільного захисту та повідомлень, розроблених відповідно до особливостей місцевих умов та ймовірних надзвичайних ситуацій місцевого значення, небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації.

Конкретних  стандартів (вимог) щодо оформлення інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту немає, тому обласним методичним кабінетом навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Одеської області розроблені рекомендації щодо оформлення таких куточків у навчальних закладах.

Інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту є частиною приміщення загального користування, його необхідно розміщувати в холі, коридорі, вестибюлі навчального закладу, де зазвичай, перебуває найбільше учасників навчально-виховного процесу та відвідувачів закладу.

Інформаційно-довідковий куточок обладнується в кожному окремо розташованому приміщенні навчального закладу (якщо є, наприклад, декілька корпусів) та повинен  відповідати наявним можливостям та ресурсам навчального закладу з протидії надзвичайним ситуаціям, небезпечним факторам, що передбачені об’єктовим планом  реагування на надзвичайні ситуації.

Інформаційно-довідковий куточок складається зі стендів (планшетів) з тематично оформленими планшетами.

Інформаційно-довідкові куточки (стенди)  поділяються  на:

-         інформаційно-довідкові куточки (стенди) з постійною інформацією

-         інформаційно-довідкові куточки (стенди) зі змінною інформацією

-         інформаційно-довідкові куточки (стенди) зі змішаною інформацією

  Інформаційно-довідкові куточки (стенди) з постійною інформацією

Інформаційно-довідкові куточки (стенди) з постійною інформацією - проста конструкція. Інформація на них наноситься в процесі навчання і не передбачає подальшої зміни.

Перевагою  куточків (стендів) цього типу є можливість нанесення на них схем, графіків, таблиць, малюнків і фотографій. Це дозволяє представляти інформацію на них в найбільш зручній для сприйняття і запам'ятовування формі.

Куточки (стенди) з постійною  інформацією застосовують, якщо навчальна інформація змінюється дуже рідко. Наприклад, це  може бути інформація  про протидію тероризму,  техніки безпеки, правила протипожежної безпеки, тощо. 

 

Інформаційно-довідкові куточки (стенди) зі змінною інформацією

Такі куточки (стенди) звичайно являють собою однотонне полотно з прозорими кишенями одного розміру.  Вони служать для розміщення друкованої інформації на аркушах відповідного формату. Їх кількість може варіюватися в широких межах і безпосередньо залежить від розміру стенду. За бажанням можна збільшити ширину кишені, щоб у ньому вміщалися не тільки окремі аркуші, але й брошури (книги, посібники, методичні рекомендації, пам’ятки та інше).

Перевага куточків (стендів) зі змінною інформацією - можливість швидкої заміни інформації. 

 

Інформаційно-довідкові куточки (стенди) зі змішаною інформацією

Найефективнішим у виконанні функцій за призначенням є інформаційнодовідкові куточки (стенди) зі змішаною інформацією. Такі стенди містять інформацію відповідно принципів оформлення наочності та  поєднують постійну інформацію зі змінною. Постійна інформація зазвичай розміщується в верхніх кишенях, а змінна - знизу.

При оформленні таких інформаційно-довідкових куточків (стендів) з питань цивільного захисту постійною інформацією може бути:

      - сигнали цивільного захисту (порядок оповіщення працівників) в разі виникнення аварії, катастрофи або стихійного лиха, алгоритм дій  учасників навчально-виховного процесу, персоналу  навчального закладу з отриманням таких сигналів або інформації;

      - витяг з паспорту ризику району, де розташований  навчальний заклад  фактори ймовірних загроз техногенного  характеру,  правила поведінки під час виникнення аварій та катастроф;

      - інформація про ймовірні загрози природного характеру (стихійні лиха) відповідно до пори року, наслідки яких можуть негативно впливати на життєдіяльність  учасників навчально-виховного процесу та працівників навчального закладу, рекомендації щодо засобів захисту від впливу небезпечних факторів ймовірних сезонних загроз природного характеру,  правила поведінки під час стихійного лиха;

      - дії диспетчера (чергового) у випадку загрози тероризму;

      - порядок проведення евакуації  дітей, педпрацівників, персоналу навчального закладу зі схемою розміщення та адресами збірних евакуаційних пунктів, рекомендації щодо готовності  колективу навчального закладу до проведення евакуаційних заходів;

      - надання домедичної допомоги потерпілим.

 

Змінною може бути така інформація:

- пам’ятка щодо порядку зв’язку з екстреними службами, які діють за скороченими телефонними номерами (101, 102, 103, 104 тощо) та комунальними аварійними службами допомоги працівникам;

- телефони екстрених служб: 

Оперативна аварійно-рятувальна служба

101

Поліція

102

Швидка медична допомога

103

Аварійна газова служба

104

Головне управління ДСНС України в Одеській області

65091, м. Одеса, вул. Прохорівська 6

Начальник чергової зміни (цілодобово)

(048)779-31-63

(048)779-31-01

(048)724-56-40

Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  Одеської обласної державної адміністрації

65003, м.Одеса, вул.Чорноморського козацтва, 66А     Черговий Департаменту

(048) 32-33-48

(0482)718-94-21

(048)718-93-65

(048)748-15-09 

 

- права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту (відповідно до законодавства);

- схема розміщення захисних споруд цивільного захисту (далі – захисні споруди), маршрути висування учасників навчально-виховного процесу, працівників до них, порядок отримання  засобів індивідуального захисту органів дихання;

- графік проведення консультацій з питань цивільного захисту; 

- списки формувань особового складу  навчального закладу;

- сезонні пам’ятки (рекомендації);

- алгоритми дій в надзвичайних ситуаціях різного походження.

 

Також тематичне наповнення інформаційно-довідкового куточку визначається з урахуванням заходів, передбачених планом реагування на надзвичайні ситуації навчального закладу та містить інформацію про наявні можливості навчального закладу з протидії небезпечним факторам, які ймовірні для місця їх розташування:

- схема організації формувань цивільного захисту навчального закладу, їх завдання та порядок дій при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт;

- перелік закріпленого обладнання, інструменту та майна, поіменні списки особового складу формувань з визначенням посад з цивільного захисту;

- розклад  занять та консультацій за програмами підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, та графік проведення об’єктових навчань, тренувань з цивільного захисту.

Запропоновані обласним методичним кабінетом НМЦ ЦЗ та БЖД Одеської області  поради  щодо оснащення інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту  в навчальних закладах  носять рекомендаційний характер. 

      

Навчально-методичний центр цивільного захисту та  безпеки життєдіяльності  Одеської області 65007, м.Одеса, вул. В. Арнаутська, 95, тел. (048) 722-90-91, 725-02-10

 

  

Література до використання 

  1. Кодекс цивільного захисту України
  2. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту» від 26.06.2013 р    № 443
  3. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» від 26.06.2013 року  № 444
  4. Постанова КМУ від 23.10.2013 року № 819 „Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту” 
  5. Постанова КМУ від  09.10.2013 року № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту»
  6. Постанова КМУ від 30.10.2013 року  № 841 «Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій».
  7. Наказ МОН України «Про затвердження  Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних       ситуаціях    (з       питань        безпеки       життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту  від 21.11.2016 р. №1400.