ODUA7039_1.jpg
A+ A A-

концепція

«Вєда» - від старослов’янського слова «вєдать», тобто «знати». Наша школа – це прагнення до знань.

Ціль роботи школи – всебічний розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дитини, виховання сумлінного громадянина України.

Школа працює за підручниками та навчальними програмами, узгодженими Міністерством освіти і науки України, та здійснює якісну підготовку учнів за всіма предметами навчального плану.

Концепція школи базується на особистісно-орієнтованому навчанні і вихованні дітей. Кожен вчитель нашої школи бачить та цінує кожного учня та прагне розвинути його інтелект, хист та таланти. У фундаменті нашого навчання лежить співпраця та відповідальність.

Розвиток учня ґрунтується на концепції успіху, яка враховує не тільки оцінки. Успіх в нашій школі - це володіння собою, вміння перемогти себе для досягнення цілей.

До класів входять, у середньому, 5-8 учнів. Протягом уроку кожен може проявити себе. Задача педагога - знайти для кожного учня «міру» його реалізації, при цьому з кожним разом все вище підіймаючи планку становлення його особистості.

Ми не прагнемо до набору певних знань, прагнення до розуміння - це наша відмінна риса. Тому під час засвоєння нового матеріалу провідними є методи висування версії (мозковий штурм), ініціатива учня, співробітництво, постановлення проблеми, питання-відповідь, метод визначення понять.

Вважаємо, що успіх роботи класу залежить від організації роботи на уроці. При викладанні нового матеріалу перевага віддається груповим формам роботи, а при закріпленні – обираємо індивідуальну форму самостійної роботи. При цьому кожен окремий учень співвідносить результати своєї роботи з діяльністю інших членів групи. В результаті у дітей виникає бажання допомогти своїм товаришам, з'являється віра в себе та свої можливості, долається невпевненість.

Сучасний світ швидко змінюється, тому ми прагнемо підготувати наших випускників відповідно до потреб завтрашнього ринку праці, де найбільшим попитом будуть користуватися фахівці, які не тільки володіють певною сумою знань, але готові і вміють вчитися, розвиватися, самостійно здобувати нові знання і освоювати нові завдання . Ми використовуємо час навчання в школі, щоб розвинути в учнів такі компетенції, які стануть трампліном для незалежного мислення в майбутньому.